Dakpan als zonnepaneel | in elke vorm, formaat of kleur

Ben je geïnteresseerd in de dakpan als zonnepaneel en wil je ons helpen met de technologie naar de markt te brengen

Neem dan contact met ons op

e-mail

Hooguit tien procent van de daken van woningen is uitgerust met zonnepanelen of -collectoren. Niet verwonderlijk, want de traditionele, zwarte, rechthoekige panelen ogen bepaald niet fraai en zijn vaak lastig in te passen op het dak. Roofon werkt aan een technologie om zonnemodules in allerlei vormen, formaten en kleuren te kunnen vervaardigen. De dakpan als zonnepaneel, esthetisch en betaalbaar.
Voor het versnellen van de energietransitie is het van belang zoveel mogelijk bestaand oppervlak te gebruiken, zoals daken, gevels, ramen, wegen, geluidsschermen. Met de komst van betaalbare zonnemodules die eruit zien als gewone dakpannen valt een belangrijk bezwaar weg voor particulieren om te investeren in duurzame opwekking.

Bezwaren ondervangen

Zonnedakpan in zonsimulator

De TNO-technologie ondervangt die effecten vrijwel geheel. Het kunnen buigen van zonnemodules zonder dat de opbrengst vermindert was een eerste stap. Vervolgens het slim schakelen van de zonnecellen in de module zodat licht optimaal wordt gebruikt en schaduwwerking beperkt, waardoor op een klein oppervlak een hoog vermogen is op te wekken. Daarnaast moeten de modules, ongeacht de vorm, makkelijk te monteren zijn op daken.

Grote markt

De technologie van TNO is een uitkomst voor eigenaren van woningen waarvan het dak komende jaren moet worden gerenoveerd. Dat zijn er alleen al ongeveer driekwart miljoen van vóór 1945. Een tweede categorie vormen de vele tienduizenden nieuwe woningen die jaarlijks worden gebouwd. Daar is de traditionele dakpan te vervangen door het nieuwe type. In een later stadium valt te denken aan uitbreiding naar andere landen in de EU.

Technisch gereed

Zonnedakpan in zonsimulator

Aan veel bestaande vergelijke oplossingen op de markt kleven bezwaren als te duur, ongeschikt voor renovatie, of technische onvolkomenheden. De technologie van TNO is zover ontwikkeld dat de basisprincipes onder de knie zijn en er een goed beeld is hoe het productieproces van de gebogen modules ingericht moet worden. Roofon is het bedrijf dat deze technologie in de markt gaat zetten. 

TNO gaat graag in gesprek met investeerders en ondernemers die geïnteresseerd zijn de technologie marktrijp te maken

Contact

Drs. Rolph Segers MSc

  • Technology Transfer
  • Startups
  • Spin-Offs
  • Corporate Venturing
E-mail