Bliss4D | Rugzak met tools tegen sterfte bij zwangerschap

Rugzak met tools tegen sterfte bij zwangerschap

Een kleine rugzak met een paar medische apparaten en een tablet moet de sterfte onder zwangere vrouwen in ontwikkelingslanden drastisch omlaag brengen. TNO heeft in samenwerking met NGO’s en een ontwikkelaar van medische apparatuur een toolkit ontwikkeld waar verloskundigen in afgelegen gebieden mee aan de slag kunnen. Een gezondheidscheck van zwangere vrouwen wijst uit of zij risico’s lopen en een vervolgbehandeling of doorverwijzing naar een ziekenhuis nodig is.

In sub-Sahara Afrika is het sterftecijfer onder zwangere vrouwen tot wel tachtig keer hoger dan in ons land. Grote boosdoeners hier zijn bloedarmoede, zwangerschapsvergiftiging en zwangerschapsdiabetes. Het is zaak zo vroeg mogelijk tijdens de zwangerschap vast te stellen of de vrouw het risico loopt een van deze aandoeningen te krijgen of deze al heeft. Tijdig ingrijpen, zoals doorverwijzen naar een specialist, medicatie of verandering van leefstijl of voeding, kan veel ellende voorkomen.

Handzame rugzak

In eerste aanleg ontwikkelde TNO samen met de NGO’s Simavi en Cordaid en fabrikant Relitech een koffer met diagnostische apparaten om essentiële waarden te meten zoals bloeddruk, hemoglobinegehalte (Hb) en urinestrips om de aanwezigheid van glucose en eiwitten in de urine vast te kunnen stellen.

Van dit concept is met Simavi tevens een handzame, compacte rugzakversie ontwikkeld met dezelfde diagnostische apparatuur en een tablet met een diagnostische app. De waarden uit de metingen voert de verloskundige in op het scherm, evenals de antwoorden op een korte vragenlijst over lichamelijke klachten. De app bepaalt vervolgens aan de hand van de gangbare protocollen voor de begeleiding van zwangere vrouwen het risico en de aan te raden vervolgstappen. Informatie wordt uitgewisseld met de betrokken kliniek en statistische informatie is zichtbaar voor belanghebbenden wanneer de tablet aan internet wordt gekoppeld.

Grootscheepse uitrol noodzakelijk

Deze Check2gether rugzak, is even simpel als medisch hoogstaand. Na een geslaagde eerste pilotstudie in Ghana en een geplande studie in Indonesië is de volgende stap een grotere klinische evaluatiestudie in een Afrikaans land. Aan de hand van de resultaten hiervan kan het systeem worden geoptimaliseerd tot het eerste product. Daarna is een grootscheepse uitrol noodzakelijk om de sterfte van zwangere vrouwen en hun baby tegen te gaan.

We gaan graag in gesprek met partijen die hierin willen investeren en deze diagnostische toolkit op de markt willen brengen.

Bent u geïnteresseerd?

Neem contact met ons op.

e-mail
Contact

Eddy Zwier, MSc

  • Technology transfer
  • Startups
  • Spin-offs
  • Corporate venturing
E-mail