Asset Hubble | Detecteren van scheuren in metselwerk

Lees hier over de mogelijkheden van automatische detectie van scheuren in metselwerk

Voor meer informatie neem contact op met Tech Transfer

Tech Transfer

Gemetselde constructies kunnen door uiteenlopende oorzaken gaan scheuren. In het uiterste geval kan dat gevaar voor instorting betekenen. Handmatige inspecties zijn tijdrovend, duur en niet altijd even deugdelijk. TNO heeft een methode ontwikkeld om het detecteren van scheuren in metselwerk te automatiseren. Dat maakt inspecties eenvoudig, goedkoop en betrouwbaar.
Scheuren kunnen ontstaan door onder meer ouderdom, droogte, trillingen veroorzaakt door zwaar verkeer, bouwwerkzaamheden of aardbevingen. Dat kan huizen onbewoonbaar maken, kademuren of schoorsteenpijpen onbetrouwbaar, historische gebouwen kwetsbaar. En in veel gevallen worden scheuren niet of in een laat stadium ontdekt.

Foto’s automatisch beoordelen

TNO heeft algoritmes ontwikkeld om op basis van foto’s scheuren te kunnen detecteren en na te gaan of en in welke mate ze groter worden. Dat maakt tijdig ingrijpen mogelijk om gevaren te vermijden. De methode is in 2018 uitvoerig getest door gebruik te maken van de triltafel die begin dat jaar bij BuildinG in Groningen is geïnstalleerd. Deze is in eerste instantie bedoeld om trillingen te simuleren voor onderzoek naar de gevolgen van aardbevingen door gaswinning. Het maakt de triltafel echter ook perfect geschikt voor proeven met scheurdetectie. TNO-experts hebben vele honderden foto’s gemaakt tijdens de proeven en die beoordeeld met de zelf ontwikkelde software.

Objectief, snel en betrouwbaar

Bestaande foto’s van metselwerk, door bijvoorbeeld inspectiediensten aangeleverd, moeten op deze manier nog onder de loep worden genomen. Daaruit zal ook blijken aan welke eisen foto’s moeten voldoen om bruikbaar te zijn voor deze methode. Het gaat dan om de afstand tot het object, belichting, benodigde hoeveelheid pixels en meer. Met de juiste kwaliteit foto’s kunnen scheuren objectief, snel en betrouwbaar worden gedetecteerd.

Bouwkundige veiligheid

Inmiddels is er veel belangstelling van diensten en organisaties die belast zijn met dergelijke inspecties. Na de proeven in het Groningse lab is TNO bezig met een Proof of Concept waarin vele duizenden foto’s door de software worden beoordeeld. Van scheuren is dan nauwkeurig de positie, wijdte, lengte en, bij meer opnamen in de tijd, ook groei vast te stellen. Dat is niet alleen bouwkundig van belang om veiligheid te kunnen garanderen, maar voorkomt ook discussies achteraf over ontstane schade. Partijen die baat hebben bij dit product zijn bijvoorbeeld particuliere eigenaren, woningcorporaties, vastgoedbeheerders, verzekeraars, bouwbedrijven en overheden in zowel Nederland als daarbuiten.

Contact

Drs. Rolph Segers MSc

  • Technology Transfer
  • Startups
  • Spin-Offs
  • Corporate Venturing
E-mail