27-sep-2019 | Deel van subsidieregeling van 24 miljoen voor TNO


Deze week is bekend gemaakt dat Minister Van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Keijzer (EZK) €24 miljoen euro uittrekken om kennis uit onderzoek beter naar de samenleving en markt te brengen. Hiermee worden investeerders gestimuleerd om geld te steken in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties. Het geld komt uit de subsidieregeling Thematische Technology Transfer (TTT) en wordt verdeeld over drie consortia van onderzoeksorganisaties en durfinvesteerders. De consortia rond de thema’s regeneratieve geneeskunde, smart systems en circulaire oplossingen krijgen ieder €8 miljoen.

16 miljoen naar technische universiteiten en TNO

De technische universiteiten (Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen) en TNO krijgen samen €16 miljoen. Daarvan is €8 miljoen bedoeld voor het consortium met Innovation Industries dat werkt aan ‘smart systems’ in bijvoorbeeld auto’s, robots voor thuis toepassingen en productie van voedsel. De andere €8 miljoen gaat naar de samenwerking met NBI Investors, voor optimaal (her-) gebruik van materialen en het gebruik van duurzame grondstoffen.
Lees meer over de regeling op tno.nl

Contact

Dr. ir. Hans Boumans

  • Director Technology Transfer
E-mail